Odbojkarska šola ACH Zmajček

Sodelovanje OK Črnuče – ACH Volley

S klubom ACH Volley imamo podpisano konzorcijsko pogodbo o skupnem delu v mlajših selekcijah ter skupnem razvijanju in promoviranju Odbojkarske šole ACH Zmajček. Zaradi prepoznavnosti smo se odločili, da vse fante v okviru Odbojkarske šole ACH Zmajček opremimo v »oranžno« opremo. Z igralci ACH Volleya pa se ne družimo samo na igrišču, temveč skupaj pripravljamo razne dogodke, s katerimi želimo, predvsem med mladimi  šoloobveznimi otroki, popularizirati odbojko oziroma šport na sploh.

klikni za povečavo

Glede na to, da je priprava odbojkarjev zelo zahtevna, jo lahko omogočimo samo s sistematičnim delom. Izraz “priprava odbojkarjev” vsebuje kompleks dejanj, ki v perspektivi predstavljajo podlago za vrhunske dosežke, po drugi pa številčno sistematsko vadbo večjega števila fantov in njihov postopni napredek, v skladu s telesnim razvojem. Odbojkarska priprava je v prvi vrsti pedagoški proces in kot tak mora v kar največji meri upoštevati vsa pedagoška načela.

Odbojka za bodoče vrhunske tekmovalce, rekreativce, sodnike, ljubitelje

Hiter razvoj odbojke zahteva od vseh strokovnih delavcev v odbojki ustrezno usposobljenost ter sistematično in organizirano delo. Začetek vsega tega pa predstavlja delo z najmlajšimi, na katerega se je naša Odbojkarska šola ACH Zmajček še posebej osredotočila. Uspešno delo sproti potrjujejo tudi naši dosežki. Zavedamo se, da je potrebno otrokom že na začetku ponuditi ustrezno metodiko učenja, ter jim pokazati, da lahko kasneje v odbojki uživajo kot vrhunski tekmovalci, rekreativci ali kot gledalci in tudi sodniki. Le strokovno in sistematično delo z najmlajšimi lahko pripelje do uspeha v tekmovalnem športu. Zaradi tega je prioritetni cilj ustvarjati čim širšo bazo mladih igralcev in jo iz leta v leto dvigovati  na višjo raven.

Cilji odbojkarske šole ACH Zmajček
  • skrb za skladen telesni in duševni razvoj,
    oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (medsebojno sodelovanje, zdrava tekmovalnost, spoštovanje fair-playa, strpnosti),
  • prizadevanje za množičnost in popularizacijo športa in rekreacije, prizadevanje za dvig kvalitete športa pri članih in razvijanje kvalitete tekmovalcev,
  • vzgoja za zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa,
  • sodelovanje z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi organi, ki lahko prispevajo k temu, da se temeljni cilji odbojkarske šole in matične športne panoge uresničujejo v polni meri,
  • vzgoja vrhunskih tekmovalcev, a ne le to: današnji mladi odbojkarji lahko nekoč postanejo trenerji, sodniki, statistiki, fizioterapevti…

Glej tudi: